keniuq2's profile


 

Blog

 • Przyjęcie zużytych materiałów eksploatacyjnych z urządzeń drukujących

  Karta Przekazania Odpadu – jest to pismo urzędnicze, który świadczy, że firma w sposób odpowiedni i właściwy z prawem, pozbyła się odpadu, przekazując go adekwatnemu organowi. Odpadem nazywa się substancje i przedmioty, których posiadacz zobowiązany jest do pozbycia się. Na świecie obowiązują właściwe formy prawne, które wskazują podmiotowi wytwarzającemu odpad, do odpowiedniego działania. Wszelka firma, jaka produkuje odpad zobowiązana jest do wystawienia Karty Przekazania Odpadu w momencie oddania go do kolejnego posiadacza. Dowód ten jest dowodem potwierdzającym, a jego ścisłe instrukcje znajdują się w aneksie nr 4 rozporządzenia Ministra Środowiska z 14 lutego 2006r. Odpady dzielą się na zwykłe oraz niebezpieczne. W drugim wypadku wystawiając Kartę przekazania odpadu należy pamiętać o wpisaniu do dokumentu nr rejestracyjnego samochodu, w jakim transportowane będą odpady niebezpieczne. Spedycja takich materiałów jest prawnie uregulowana i uznawana jako ” transport materiałów niebezpiecznych” Należy zapoznać się ze charakterystyką odpadów, albowiem w większości przypadków słowo niebezpieczne może kojarzyć się z materiałami wybuchowymi, chemikaliami itp. Jednak materiałem niebezpiecznym, może być na przykład pusty toner z urządzenia drukującego. www.puste.info

   

  Advertisements

  Loading …
  • Server: web1.webjam.com
  • Total queries:
  • Serialization time: 78ms
  • Execution time: 233ms
  • XSLT time: $$$XSLT$$$ms