kalio1r4's profile


 

Blog

 • Skup pustych tonerów i tuszy, nowości ze świata

  Karta Przekazania Odpadu – to prawny dokument, który potwierdza, że biuro w sposób odpowiedni i zgodny z prawem, oddała odpad, przekazując go odpowiedniemu organowi. Odpadem nazywa się substancje i przedmioty, których posiadacz zobowiązany jest do pozbycia się. Na świecie obowiązują właściwe formy prawne, które wskazują organowi wytwarzającemu odpad, do odpowiedniego działania. Każda firma, jaka produkuje odpad zobligowana jest do wystawienia Karty Przekazania Odpadu w chwili przekazania go do następnego posiadacza. Dokument ten jest dowodem potwierdzającym, a jego ścisłe wytyczne są w aneksie nr 4 rozporządzenia Ministra Środowiska z 14 lutego 2006r. Odpady dzielą się na zwykłe oraz niebezpieczne. W drugim wypadku wypisując Kartę przekazania odpadu trzeba pamiętać o wpisaniu do dokumentu nr rejestracyjnego pojazdu, w którym przewożone będą odpady niebezpieczne. Transport takich surowców jest prawnie uregulowana i traktowana jako ” transport materiałów niebezpiecznych” Trzeba zapoznać się ze charakterystyką odpadów, gdyż w większości przypadków słowo niebezpieczne może kojarzyć się z materiałami wybuchowymi, chemikaliami itp. Niemniej jednak materiałem niebezpiecznym, może być na przykład zużyty toner z drukarki. www.ekoswiat.eu

   

  Advertisements

  Loading …
  • Server: web1.webjam.com
  • Total queries:
  • Serialization time: 205ms
  • Execution time: 442ms
  • XSLT time: $$$XSLT$$$ms