golask2's profile


 

Blog

 • Gdzie oddać puste pojemniki z drukarek? zapraszam do artykułu

  Karta Przekazania Odpadu – jest to pismo urzędnicze, który świadczy, że firma w sposób odpowiedni i właściwy z prawem, pozbyła się odpadu, przekazując go odpowiedniemu organowi. Odpadem nazywa się substancje i obiekty, których właściciel zobligowany jest do pozbycia się. W życiu codziennym obowiązują właściwe formy prawne, nakazujące organowi wytwarzającemu odpad, do określonego działania. Każda firma, która wytwarza odpad zobowiązana jest do wystawienia Karty Przekazania Odpadu w momencie oddania go do kolejnego posiadacza. Dokument ten jest dowodem potwierdzającym, a jego ścisłe instrukcje są w aneksie nr 4 rozporządzenia Ministra Środowiska z 14 lutego 2006r. Odpady dzielą się na zwykłe oraz niebezpieczne. W drugim przypadku wystawiając Kartę przekazania odpadu należy pamiętać o wpisaniu do dokumentu nr rejestracyjnego samochodu, w którym przesyłane będą odpady niebezpieczne. Przesyłka takich materiałów jest prawnie uregulowana i traktowana jako ” transport materiałów niebezpiecznych” Trzeba zaznajomić się ze charakterystyką odpadów, albowiem w większości przypadków słowo niebezpieczne może kojarzyć się z materiałami wybuchowymi, chemikaliami itp. Niemniej jednak materiałem niebezpiecznym, może być chociażby pusty toner z drukarki. www.puste.info

   

  Advertisements

  Loading …
  • Server: web1.webjam.com
  • Total queries:
  • Serialization time: 83ms
  • Execution time: 273ms
  • XSLT time: $$$XSLT$$$ms